Sztandar dla policji. Ruszyła zbiórka pieniędzy na zakup sztandaru. Każdy może wpłacić datek

Komenda Powiatowa Policji w Zambrowie otrzymała szansę na uzyskanie sztandaru  dla jednostki. Mieszkańcy powiatu zambrowskiego i instytucje pragnące wesprzeć zbiórkę mogą dokonywać dobrowolnych wpłat.

Mam przyjemność poinformować Państwa, że doceniając dotychczasową służbę  i pracę policjantów oraz pracowników Komendy Powiatowej Policji w Zambrowie i pragnąc nadaniem sztandaru uhonorować osiągnięcia funkcjonariuszy  i pracowników Policji, w dniu  7 stycznia 2022 roku ukonstytuował się Społeczny Komitet Fundatorów Sztandaru dla Komendy Powiatowej Policji w Zambrowie w osobach:

Przewodniczący Komitetu

Jacek Norbert Murawski – Wicestarosta Zambrowski

Członkowie Komitetu

Kazimierz Dąbrowski – Burmistrz Miasta Zambrów

Jarosław Kos – Wójt Gminy Zambrów

Sylwester Jaworowski – Wójt Gminy Kołaki Kościelne                               

Jarosław Cukierman – Wójt Gminy Szumowo                                              

Dariusz Sławomir Modzelewski – Wójt Gminy Rutki

Skarbnik Komitetu

Andrzej Zapert – Prezes Towarzystwa Ziemi Szumowskiej.

 

Inicjatorzy tego zamierzenia, świadomi rangi i prestiżu posiadania   sztandaru podjęli działania mające na celu realizacje tej szczytnej inicjatywy.

W celu zgromadzenia niezbędnych środków finansowych Komitet uruchamia publiczną zbiórkę, zaś zgromadzone środki zostaną przeznaczone na zakup: sztandaru, szabli dla pocztu sztandarowego oraz dowódcy uroczystości, elementów umundurowania dla pocztu sztandarowego, gabloty dla sztandaru, pamiątkowych gadżetów i innych rzeczy związanych z organizacją wręczenia sztandaru.  Uroczystość przekazania sztandaru planowana jest na miesiąc lipiec 2022r

Zbiórka będzie miała charakter dobrowolnych wpłat na utworzony w tym celu rachunek bankowy. Pokładając nadzieje na Państwa przychylną reakcje na nasz apel podajemy   nr konta, na który można dokonywać wpłat:

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Szumowskiej

Nr rachunku bankowego: 66 8770 0004 0003 2203 2000 0010

Tytuł wpłaty: Sztandar dla Komendy Powiatowej Policji w Zambrowie

 

Przewodniczący Społecznego Komitetu

Fundatorów Sztandaru dla Komendy Powiatowej Policji w Zambrowie

Jacek Norbert Murawski