Targowisko Miejskie w Białymstoku zaprasza do współpracy

TArgowisko miejskie w białymstoku zaprasza do współpracy producentów rolnychm, rolników