Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób dzieci

Zarząd Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników zawarł 30 grudnia 2021 r. z Pocztowym Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych umowę grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób dzieci osób objętych społecznym ubezpieczeniem rolników lub pobierających świadczenie z ubezpieczenia społecznego rolników. Umowa obowiązuje od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. i jest finansowana przez Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników.

Szczegóły w ulotce do pobrania

 

Pliki do pobrania

  1. NNW_dzieci_rolnikow_ulotka_2022 [PDF, 726 KB]