Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej

Szanowni Mieszkańcy Gminy Rutki !

Wójt Gminy Rutki informuje, że zamierza wystąpić do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z wnioskiem o dofinansowanie zadania pn. „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej.”

Niezbędne jest jednak zebranie danych dotyczących ilości zalegających odpadów pochodzących z działalności rolniczej. W związku z powyższym mieszkańcy zainteresowani usunięciem folii i innych odpadów powinni złożyć do Urzędu Gminy Rutki pokój nr 108  (Sekretariat) deklarację udziału w ww. programie  oraz dokumenty dotyczące otrzymanej pomocy de minimis w terminie do dnia  24 lutego  2023 roku. Deklaracje są dostępne w Urzędzie Gminy Rutki  pokój nr 111  oraz do pobrania poniżej.

Do dofinansowania kwalifikują się koszty transportu oraz odzysku lub unieszkodliwienia odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag.

Folie powinny być czyste tj. opróżnione z zawartości, bez ziemi i innych zanieczyszczeń. Ponadto powinny być przechowywane u rolnika pod dachem, aby nie zalegało na nich błoto, woda czy śnieg.

Projekt ma na celu ułatwienie mieszkańcom Gminy Rutki pozbycia się odpadów pochodzących z gospodarstw rolnych w sposób prawidłowy, ekologiczny i przyjazny środowisku.

W przypadku nieotrzymania przez Gminę Rutki dotacji z NFOŚiGW w Warszawie, zadanie nie będzie realizowane

 

Wójt

Dariusz Sławomir Modzelewski

 

Pliki do pobrania: