Uwaga Mieszkańcy Gminy Rutki!

Przypominamy o obowiązku składania deklaracji dotyczących źródeł ciepła i źródeł spalania paliw, który wszedł w życie dnia 1 lipca 2021 r.

Złożenie deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków jest obowiązkowe. Deklarację mają obowiązek złożyć właściciele/zarządcy budynków oraz lokali mieszkalnych i niemieszkalnych, w których znajduje się źródło ciepła.

Dla źródła ciepła i spalania paliw, które zostało uruchomione przed 1 lipca 2021 r., deklarację należy złożyć do 30 czerwca 2022 r.

Dla nowego źródła ciepła i spalania paliw, które zostało uruchomione po 1 lipca 2021 r., deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia jego uruchomienia.

Deklarację można złożyć:

  • w sposób elektroniczny: za pomocą profilu zaufanego, podpisu kwalifikowanego lub e-dowodu na stronie: zone.gunb.gov.pl
  • w formie papierowej: wypełniony formularz można przesłać lub złożyć w Urzędzie Gminy Rutki (ul. 11 Listopada 7 18-312 Rutki-Kossaki).

Druki formularzy wraz ze wzorami są dostępne na stronie: www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow lub bezpośrednio w Urzędzie Gminy Rutki.