Wspólne stanowisko XXVII Zgromadzenia Ogólnego Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego

W dniach 2-3 marca w Księżynie odbyło się XXVII Zgromadzenie Ogólne Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego.

Gminę Rutki-członka Związku na Zgromadzeniu reprezentował Wójt Dariusz Modzelewski. Zgromadzenie przegłosowało stanowiska wspólne uwzględniające postulaty zgłaszane przez Wójta Gminy Rutki, dotyczące:

  • nowelizacji ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa poprzez wprowadzenie zapisu umożliwiającego dofinansowanie do remontu dróg transportu rolnego, nie stanowiących dróg publicznych przekazanych nieodpłatnie dla jednostki samorządu terytorialnego z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa;
  • zmiany zasad finansowania zadań oświatowych jednostek samorządu terytorialnego, ze szczególnym uwzględnieniem finansowania funkcjonowania małych szkół;
  • zgłoszenia uwag do ekspertyzy dotyczącej opracowania modelu gospodarowania wodą w obszarze Natura 2000 Bagno Wizna BLP 200005  opracowanej przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Białymstoku, które wnosili rolnicy na spotkaniu w dniu 27 lutego w Rutkach-Kossakach.

Niezwłocznie po otrzymaniu z Biura Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego treści przyjętych stanowisk udostępnimy je Państwu na stronie internetowej Urzędu Gminy Rutki.

Uczestnicy i Wojewoda Podlaski
Źródło: https://www.gov.pl/web/uw-podlaski/xxvii-zgromadzenie-ogolne-zwiazku-gmin-wiejskich-wojewodztwa-podlaskiego