Zakład Gospodarki Komunalnej Rutki-Kossaki ogłasza zapytanie ofertowe dotyczące zakupu używanego pojazdu specjalnego z zamontowaną śmieciarką dwukomorową


Strona źródłowa: www.zgkrutki.pl

Zapytanie ofertowe

Niniejsze postępowanie nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o., ul. Młynarska 3, 18- 312 Rutki Kossaki, woj. Podlaskie, tel. 86 22 45 051; biuro@zgkrutki.pl  jest zainteresowany zakupem używanego pojazdu specjalnego z zamontowaną śmieciarką dwukomorową .

 Opis przedmiotu zamówienia:

 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup używanego samochodu specjalistycznego – śmieciarki.
  1. Pojazd wraz z zabudową musi być kompletny, sprawny technicznie zgodnie z jego przeznaczeniem
  2. Sprzedawany pojazd musi być wolny od wad prawnych, konstrukcyjnych, materiałowych i wykonawczych.
  3. Pojazd powinien być wyposażony zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia ( Dz. U. z 2003 roku Nr 32, poz. 262 ze zm.)
  4. Wykonawca dostarczy instrukcję obsługi w języku polskim oraz wszelkie dokumenty przetłumaczone na język polski umożliwiające zarejestrowanie samochodu między innymi:
   • Zaświadczenie z badania technicznego,
   • Książka pojazdu,
   • Przetłumaczony dokument zakupu pojazdu i dowodu rejestracyjnego, jeżeli nie był rejestrowany w Polsce.
  5. Wykonawca w ramach wykonania przedmiotu zmówienia przeprowadzi szkolenie z zakresu obsługi pojazdu i zabudowy kierowców i ładowaczy.
 2. Okres gwarancji: minimum trzy miesiące od daty zakupu.

Preferowane wymagania techniczne:

 1. Samochód specjalistyczny marki MAN, MERCEDES, SKANIA LUB VOLVO – rok produkcji od 2009 roku – wyrzut uniwersalny do opróżniania pojemników od 110l do 1100l (niski),
 2. Zabudowa dwukomorowa: o łącznej pojemności od 17 m3 – 24m3,
 3. Przebieg pojazdu nie większy niż 300 tys. km – potwierdzony przez autoryzowany serwis,
 4. Silnik wysokoprężny, moc – 300 – 320Km,
 5. Napęd 6×2, trzecia oś skrętna,
 6. DMC 26 000 kg,
 7. Kabina dzienna – 3 osobowa.

Warunki płatności:

 1. Płatność dokonana będzie na podstawie faktury VAT, w terminie 14 dni od daty wpływu faktury VAT do siedziby Zamawiającego po odbiorze przedmiotu zamówienia.
 2. Jesteśmy zainteresowani zakupem również w formie leasingu.

Opis sposobu przygotowania oferty:

Oferta powinna być sporządzona na formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

Miejsce, sposób i termin składania i otwarcia ofert:

Oferty  należy składać  w terminie do   09.07.2021 r. do godziny 9.00.

Termin realizacji przedmiotu zamówienia:

14 dni, licząc od daty złożenia oferty.

Kontakt

e – mail: biuro@zgkrutki.pl

Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami: Zdzisław Jabłoński, tel.728 367 984