Zaproszenie do złożenia oferty na: „Sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i projektów decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego na obszarze Gminy Rutki w 2022 roku

Data wydania 2022.01.11
Tytuł SPORZĄDZANIE PROJEKTÓW DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY I PROJEKTÓW DECYZJI O LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO NA OBSZARZE GMINY RUTKI w 2022 roku
Kategoria Usługi
Status Postępowania W trakcie
Termin składania ofert 2022-01-18 do godz. 12:00

ZAŁĄCZNIKI: