Zaproszenie do złożenia oferty – „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Rozbudowa drogi gminnej nr 106166B Zambrzyce-Króle – Zambrzyce-Plewki”

Data wydania 2022.03.01
Tytuł Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Rozbudowa drogi gminnej nr 106166B Zambrzyce-Króle – Zambrzyce-Plewki
Znak sprawy ZW.271.15.2022
Kategoria Usługa
Status Postępowania W trakcie
Termin składania ofert 2022-03-07 do godz. 12:00

ZAŁĄCZNIKI: