Zaproszenienie do złożenia oferty na przeprowadzenie rozgraniczenia działki nr 61/1 położonej w obrębie miejscowości Duchny Wieluny z działką nr 454 położoną w obrębie miejscowości Mężenin

Gmina Rutki,  ul. 11 Listopada 7, 18-312 Rutki-Kossaki zaprasza do złożenia oferty na: Przeprowadzenie rozgraniczenia  działki nr 61/1 położonej w obrębie miejscowości Duchny Wieluny z działką nr 454 położoną w obrębie miejscowości Mężenin.

czytaj więcej…