Zapytanie ofertowe „Czyszczenie i odmulanie stawu w miejscowości Dębniki”

Data ogłoszenia 2022-11-02
Tytuł Czyszczenie i odmulanie stawu w miejscowości Dębniki
Typ Zamówienia Zamówienie publiczne o wartości szacunkowej mniejszej niż 130000 zł, do których nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, ze zm.).
NR ogłoszenia ZW.271.72.2022
Status Postępowania W trakcie
Termin składania ofert 2022-11-08 do godz. 12:00

ZAŁĄCZNIKI: