Zapytanie ofertowe „Dostawa używanego samochodu ratowniczo- gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rutkach-Kossakach”

Data wydania 2021-09-24
Tytuł Zapytanie  ofertowe na zadanie pod nazwą ,,Dostawa używanego samochodu ratowniczo- gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rutkach-Kossakach”.
Typ Zamówienia zamówienie prowadzone jest w trybie z wyłączeniem stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129).
NR Zamówienia
Kategoria Dostawa
Status Postępowania W trakcie
Termin składania ofert 2021-10-01 do godz. 12:00

Pliki do pobrania