Zapytanie ofertowe na „Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży sanitarnej oraz elektrycznej nad realizacją zadania pn. Zakup i montaż paneli fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych na potrzeby własne mieszkańców Gminy Rutki”

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży sanitarnej oraz elektrycznej nad realizacją zadania pn. „Zakup i montaż paneli fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych na potrzeby własne mieszkańców Gminy Rutki” w podziale na części (część 1 oraz część 2).

Część 1: Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, obejmującej: montaż instalacji solarnych wraz z włączeniem do instalacji w budynkach. Orientacyjna ilość instalacji objęta nadzorem wynosi 10 sztuk.
Część 2: Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży elektrycznej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych obejmującej: montaż instalacji fotowoltaicznych wraz z włączeniem do instalacji w budynkach. Orientacyjna ilość instalacji objęta nadzorem wynosi 88 sztuk.

Informacje dotyczące niniejszego postępowania znajdują się na stronie https://bip-ugrutki.wrotapodlasia.pl