Zapytanie ofertowe: „Przeprowadzenie rozgraniczenia działki nr 25 położonej w obrębie miejscowości Szlasy Lipno z działką nr 26 położoną w obrębie miejscowości Szlasy Lipno”

Zapytanie ofertowe: https://bip-ugrutki.wrotapodlasia.pl/zamowieniaponizej30tyseur/zapytanie-ofertowe-przeprowadzenie-rozgraniczenia-dzialki-nr-25-polozonej-w-obrebie-miejscowosci-szlasy-lipno-z-dzialka-nr-26-polozona-w-obrebie-miejscowosci-szlasy-lipno.html