Zmiana treści – Zapytanie ofertowe – Usługa pełnienia nadzoru inwestorskiego nad robotami realizowanymi w ramach zadania pn. „Budowa drogi gminnej nr 106169B”

Data wydania 2021-12-16
Tytuł Usługa pełnienia nadzoru inwestorskiego nad robotami realizowanymi w ramach zadania pn. „Budowa drogi gminnej nr 106169B”
Typ Zamówienia Zamówienia publiczne o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 130000 zł
NR ogłoszenia
ZW.271.39.2021
Kategoria Usługi
Status Postępowania W trakcie
Termin składania ofert 2021-12-22 do godz. 12:00

ZAŁĄCZNIKI: