Dofinansowanie dla jednostek OSP z programu Mały Strażak 2022

30 września 2022 r. przedstawiciele trzech jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej z Gminy Rutki: OSP Rutki-Kossaki, OSP Kołomyjka i OSP Kalinówka- Basie otrzymały symboliczne czeki na dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia dla jednostek OSP z województwa podlaskiego w ramach kolejnej edycji programu Mały Strażak.

Celem programu jest podniesienie gotowości bojowej lokalnych służb ratowniczych poprzez doposażenie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w sprzęt niezbędny do zapobiegania i likwidacji skutków katastrof naturalnych, ekstremalnych zjawisk atmosferycznych lub awarii technicznych, których skutki zagrażają życiu lub zdrowiu osób, mieniu albo środowisku naturalnemu.

Dofinansowanie zostało udzielone przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.