Dofinansowanie do zakupu i montażu paneli fotowoltaicznych i paneli słonecznych

W związku z przygotowywaniem wniosku aplikacyjnego w ramach działania 5.1 objętego Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 dotyczącego zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznych

Wójt Gminy informuje, że:

od 20 stycznia 2020 r.  będą przeprowadzane na terenie Gminy Rutki wizje lokalne w poszczególnych gospodarstwach domowych dopuszczonych do wzięcia udziału w projekcie  w celu przygotowania indywidualnych, uproszczonych projektów instalacji, których koszt jednostkowy dla każdego typu instalacji w kwocie 350,00 zł brutto pokrywa każdy z mieszkańców odrębnie. Wizje będzie przeprowadzać firma Team Development Systems sp. z o.o. Pracownicy wykonujący wizje lokalne będą posiadać upoważnienie Wójta Gminy Rutki.

Warunki ubiegania się o dofinansowanie:

  • Osoby fizyczne, będące właścicielem lub współwłaścicielem nieruchomości zlokalizowanej w granicach Gminy Rutki,
  • Efekty realizacji projektu wykorzystywane będą wyłącznie do celów socjalno-bytowych mieszkańców,
  • W przypadku współwłasności budynku wszyscy współwłaściciele muszą wyrazić zgodę na użyczenie nieruchomości na cele projektu,
  • Warunkiem ubiegania się o dofinansowanie jest posiadanie projektu technicznego instalacji, co stanowi koszt własny mieszkańca (350 zł brutto), niepodlegający zwrotowi w przypadku, gdy inwestycja nie zostanie zrealizowana.

Wykonawcą uprawnionym do opracowywania projektów technicznych instalacji jest firma Team Development Systems sp. z o.o. działająca na polecenie Urzędu Gminy w ramach zawartej umowy.

Realizacja inwestycji uzależniona jest od pozyskania dofinansowania unijnego.