Dofinansowanie na projekt ”Dwa pokolenia – wiele do zrobienia”

Fundacja „TRADYCJA I ROZWÓJ” otrzymało dofinansowanie na projekt ”Dwa pokolenia – wiele do zrobienia”, w ramach programu pn. „Międzypokoleniowe Centra Edukacyjne – wsparcie integracji międzypokoleniowej”  w ramach dofinansowania uzyskanego z Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Czas realizacji listopad – grudzień 2022 r.

Zadanie będzie polegało na organizacji warsztatów, podczas których seniorzy  przekażą młodemu pokoleniu swoją wiedzę i umiejętności dotyczące tradycji i kultury Świąt Bożego Narodzenia.
Będą opowiadać o zwyczajach, które towarzyszą okresowi od Adwentu po Wigilię i Boże Narodzenie. Nauczą dzieci podczas warsztatów kulinarnych wytwarzania tradycyjnych dań związanych z tym okresem. Podczas warsztatów rękodzieła seniorzy przekażą sztukę wyrobów tradycyjnych podlaskich ozdób świątecznych. Projekt zakłada tworzenie ozdób ceramicznych, podczas warsztatów ceramicznych. Kulminacją projektu będzie przedstawienie świąteczne i wspólna organizacja Wigilii dla wszystkich mieszkańców gminy, w której projekt będzie realizowany z poczęstunkiem wigilijnym będzie, natomiast uczestnicy warsztatów kulinarnych seniorzy i dzieci własnoręcznie przygotują ciasta. Celem projektu są działania łączące pokolenia dzieci, młodzieży, dorosłych oraz seniorów we wspólne inicjatywy, które umożliwiają przekazywania młodszemu pokoleniu wiedzy, mądrości, doświadczenia, naukę kultywowania tradycji i kultury. Inicjatywy realizowane w ramach projektu umożliwią lepsze zrozumienie i okazywanie szacunku w relacjach między pokoleniami oraz wspierają tworzenie zintegrowanych społeczności.

Działania międzypokoleniowe mają charakter włączający i korzystają  z mocnych stron młodych i starszych ludzi. Wyposażają młode pokolenie w umiejętności niezbędne  w życiu co przyczyni się do rozwoju osobistego i nabycia kompetencji potrzebnych w przyszłości także w pracy zawodowej. Grupę docelową działań projektowych stanowić będą mieszkańcy Gminy Rutki, przedstawiciel wszystkich pokoleń. Część działań projektowych (warsztaty) dedykowane są ograniczonej liczbie osób docelowych, będzie to 15 seniorów oraz 20 osób-dzieci młodzieży. Uroczysta Wigilia, oraz działania podczas niej, dedykowana jest wszystkim mieszkańcom gminy (Gmina liczy około 5500 osób). Liczymy, że przybędzie na nią około 300 osób.

Partnerem w projekcie jest Gmina Rutki. Projekt realizujemy przy wsparciu: Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Rutkach- Kossakach, Koła Gospodyń Wiejskich „Polne Kwiaty” w Rutkach- Kossakach, Szkoły Podstawowej im. 2 Pułku Ułanów Grochowskich w Rutkach- Kossakach, parafii pw. Św. Anny w Rutkach- Kossakach, druhów OSP z terenu Gminy Rutki.

Program warsztatów