Dzień Wiedzy o Antybiotykach

Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach (18 listopada 2022) i Światowy Tydzień Wiedzy o Antybiotykach (18-24 listopada 2022)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zambrowie informuje, że w dniu 18 listopada już po raz piętnasty obchodzony jest Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach, który został ustanowiony w 2008 roku przez Komisję Europejską i jest obchodzony corocznie w tym dniu w całej Europie.

W dniach 18-24 listopada 2022 roku obchodzimy Światowy Tydzień Wiedzy o Antybiotykach, który został ustanowiony przez Światową Organizację Zdrowia w 2015 r.

Narodowy Instytut Leków koordynuje w Polsce działania kampanii Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach i Światowy Tydzień Wiedzy o Antybiotykach 2022 w ramach realizacji Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025 finansowanego ze środków Ministra Zdrowia.

Kampanie Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach oraz Światowy Tydzień Wiedzy o Antybiotykach mają na celu zwrócenie uwagi i poprzez prowadzone działania podniesienie świadomości społeczeństwa jak poważne zagrożenie dla zdrowia publicznego stanowi zjawisko narastania i rozprzestrzeniania się oporności na antybiotyki wśród drobnoustrojów wywołujących zakażenia u człowieka. Światowa Organizacja Zdrowia i Europejskie Centrum Kontroli i Profilaktyki Chorób zachęcają do prowadzenia działań zwiększających świadomość ogółu społeczeństwa, jak też pracowników ochrony zdrowia na temat tego, czym jest oporność na antybiotyki oraz przekazywania informacji o jej konsekwencjach.

Poprzez zaangażowanie się w globalne działania kampanii i szerzenie wiedzy na temat problemu oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe, w tym oporności bakterii na antybiotyki, możemy mieć wpływ na zmniejszenie tego zjawiska.

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami informacyjnymi kampanii, które stanowią wsparcie w propagowaniu wiedzy na temat odpowiedniego stosowania antybiotyków jak również problemu zjawiska antybiotykoodporności. Antybiotykoodporność jest zagrożeniem dla zdrowia i życia nas wszystkich. Skuteczność antybiotyków,
a więc możliwość leczenia zakażeń i chorób bakteryjnych zależy od rozsądnego ich stosowania.

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami informacyjnymi na temat Europejskiego Dnia Wiedzy o Antybiotykach dostępnymi na stronie internetowej „Narodowego Programu Ochrony Antybiotyków” http://antybiotyki.edu.pl/edwa/

 

Pliki do pobrania: