Informacja w sprawie zakupu węgla na preferencyjnych warunkach w Gminie Rutki

Mieszkańcy Gminy Rutki mogą składać Wniosek o zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstwa domowego.

Osoby zainteresowane zakupem węgla na preferencyjnych warunkach informujemy, iż zgodnie z  Ustawą o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych maksymalna cena węgla może wynieść 2000 zł brutto za tonę i nie zawiera kosztu transportu ze składu do Mieszkańca.  

Łączny limit zakupu węgla będzie wynosił 3 tony na jedno gospodarstwo domowe: w ramach tego limitu można będzie kupić maksymalnie:1,5 tony w okresie do 31.12.2022 roku oraz kolejne 1,5 tony w okresie od 01.01.2023 roku do 30.04.2023 roku.

Wnioski będą podlegały weryfikacji – do dokonania zakupu preferencyjnego jest uprawniona osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, która spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. poz. 1692 i 1967).

Wniosek o preferencyjny zakup węgla złożyć można w następujący sposób:

  • pisemnie w Ośrodku Pomocy Społecznej w Rutkach przy ul. 11 Listopada 7 18-312 Rutki-Kossaki,
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej ePUAP (wówczas należy opatrzyć je kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnić z wykorzystaniem profilu zaufanego).

Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać telefonicznie pod numerami: 86 276 31 79.

Uwaga!

Wcześniejsze złożone przez mieszkańców Gminy Rutki „Określenie zapotrzebowania na zakup preferencyjny paliwa stałego” nie jest równoznaczne z możliwością zakupu węgla na preferencyjnych warunkach. Warunkiem koniecznym dokonania zakupu paliwa stałego na preferencyjnych warunkach jest konieczność złożenia wniosku i przejścia jego poprawnej weryfikacji.

 

Pliki do pobrania: