Przebudowa obiektów sportowych przy Szkole Podstawowej w Rutkach-Kossakach

Data ogłoszenia 2022-11-17
Tytuł Przebudowa obiektów sportowych przy Szkole Podstawowej w Rutkach-Kossakach
Tryb Tryb podstawowy, wariant 1
NR ogłoszenia 2022/BZP 00444923/01
Status Postępowania W trakcie
Termin składania ofert 2022-12-07 do godz. 10:00

Link do postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/2802d2a9-da68-46a0-a20b-28ca9ab1b172