Druki do pobrania

UWAGA – Ograniczenia w funkcjonowaniu Urzędu Gminy Rutki (czytaj więcej)

Szanowni Państwo, aby ułatwić załatwienie pilnych spraw w Urzędzie udostępniamy poniżej wzory wniosków i podań. Po wypełnieniu można je dostarczyć do Urzędu Gminy Rutki (po wcześniejszym kontakcie telefonicznym) lub przesłać pocztą.

Sekretariat Urzędu Gminy Rutki tel. 86 276 31 61

Gospodarka przestrzenna tel. 86 276 31 70

Podatki i opłaty lokalne tel. 86 276 31 77

Urząd Stanu Cywilnego tel. 86 276 31 75

Ewidencja Ludności tel. 86 276 31 75

Ośrodek Pomocy Społecznej

Pomoc Społeczna

Dodatki mieszkaniowe