Zarządzenie Wojewody Podlaskiego w sprawie zawieszenia organizowania imprez artystycznych i rozrywkowych na terenie województwa podlaskiego

  1. ZARZĄDZENIE WOJEWODY PODLASKIEGO W SPRAWIE ZAWIESZENIA ORGANIZOWANIA IMPREZ ARTYSTYCZNYCH I ROZRYWKOWYCH NA TERENIE WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

  2. ROZPORZĄDZENIE PORZĄDKOWE NR 2/2020 WOJEWODY PODLASKIEGO UCHYLAJĄCE ROZPORZĄDZENIE PORZĄDKOWE W SPRAWIE ZAWIESZENIA ORGANIZOWANIA IMPREZ ARTYSTYCZNYCH I ROZRYWKOWYCH NA TERENIE WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO