Granty PPGR – umowa podpisana!

Cyfrowa Gmina „Granty PPGR”
Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – REACT-EU
Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia
Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Gmina Rutki otrzyma 200 616,00 tys. zł w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyforwa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU.

Głównym celem projektu jest wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu.

Przyznaną kwotę przeznaczymy na zakup laptopów dla 66 rodzin, których rodziny pracowały w zlikwidowanym Państwowym Przedsiębiorstwie Gospodarstwa Rolnego na terenie Gminy Rutki.