Pomoc dla uchodźców wojennych z Ukrainy

Szanowni Państwo,
osoby, które wyrażają chęć przyjęcia uchodźców mogą zgłaszać się telefonicznie (86 276 31 61), bądź osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Rutki  (sekretariat Urzędu).

Gmina Rutki nie finansuje kosztów związanych z przyjęciem uchodźców – mieszkańców Ukrainy w lokalach prywatnych, pośredniczy tylko w ich relokacji na swoim terenie.

Ważne!

Jednocześnie zwracamy się z prośbą o wcześniejszy kontakt z Urzędem Gminy osób zamierzających przyjąć pod swój dach uchodźców z Ukrainy celem skoordynowania działań i zabezpieczenia podstawowych potrzeb.

W nocy z 3 na 4 marca o godz. 3:00 przyjęliśmy w Gminie Rutki 17 osób uciekających przed wojną w Ukrainie. Uchodźcy zostali ulokowani w Strażnicy OSP w Rutkach-Kossakach, gdzie zostali zaopatrzeni oraz uzyskali niezbędną doraźnie pomoc.

W działania pomocy (o każdej porze doby) aktywnie angażują się Druhowie OSP w Rutkach-Kossakach. Serdecznie dziękujemy Druhom za to, że możemy na nich zawsze liczyć!

Grupa uchodzców na łóżkach polowych w ospGrupa ludzi uchodzcy i strażacy wokół samochodu