Zaproszenie do składania ofert na „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Budowa oświetlenia hybrydowego w miejscowości Zambrzyce-Króle, Ożarki-Olszanka i Dębniki, Gmina Rutki”

Link do zapytania ofertowego: https://bip-ugrutki.wrotapodlasia.pl/zamowieniaponizej30tyseur/zaproszenie-do-skladania-ofert-na-opracowanie-dokumentacji-projektowo-kosztorysowej-dla-zadania-pn-budowa-oswietlenia-hybrydowego-w-miejscowosci-zambrzyce-krole-ozarki-olszanka-i-debniki-gmina-rutki.html