III Międzynarodowe Forum Gospodarcze „Rozwój innowacyjnej nauki Nauka – klucz do wzrostu i rozwoju”

Wyższa Szkoła Agrobiznesu wraz z  Łomżyńskim Forum Samorządowym oraz Ministerstwem Edukacji i Nauki zaprasza na III Międzynarodowe Forum Gospodarcze, które odbędzie się 9 – 10 września 2021r w budynku Wyższej Szkoły Agrobiznesu przy ulicy Studenckiej 19 w Łomży.

Konferencja jest kontynuacją cyklu międzynarodowych spotkań współfinansowanych z programu Odpowiedzialność Nauki – Doskonała Nauka – Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Trudna sytuacja gospodarcza wywołana pandemią spowodowała, że kontakty gospodarcze uległy zawieszeniu.

III Forum jest okazją odbudowy i nawiązania nowych kontaktów, wymianę doświadczeń, wypracowania nowych sposobów działania w zmieniającej się gospodarce a także możliwością promocji oferty polskich uczelni wyższych, wyników badań, prac rozwojowych, w środowiskach lokalnych i wśród przedstawicieli Łotwy, Niemiec, Ukrainy, Litwy, Białorusi, Portugalii, Belgii, Szwecji, Włoch, Słowenii oraz angażowanie uczelni do współpracy z małymi i średnimi przedsiębiorstwami, jednostkami samorządu terytorialnego, organizacjami pozarządowymi.

Od 2017 roku Forum Gospodarcze Subregionu Łomżyńskiego stanowi platformę wymiany doświadczeń między przedsiębiorcami – szczególnie małych i średnich firm a samorządem.

Dzięki współpracy z 24 samorządami, członkami stowarzyszenia Łomżyńskiego Forum Samorządowego, ich partnerami zagranicznymi, przedstawicielami administracji rządowej oraz instytucjami biznesowymi w III Forum udział wezmą  reprezentanci organizacji pozarządowych z Polski, Włoch, Belgii i Portugali. Swój udział zapowiedzieli reprezentanci Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Wśród zaproszonych gości są również przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii, Pełnomocnik Rządu ds. inwestycji zagranicznych, Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów do spraw promocji polskiej marki oraz reprezentanci Ministerstwa Edukacji i Nauki, Ministerstwa Obrony Narodowej.

 

Aktualne informacje o III Forum: www.facebook.com/LomzynskieForumSamorzadowe/

Stowarzyszenie Łomżyńskie Forum Samorządowe

Szosa Zambrowska 1/27; 18-400 Łomża

tel.: 086 216 27 99;  724 551 859;

www.lfs.org.pl ;  e-mail: biuro@lfs.org.pl

NIP: 718-214-32-97;  REGON: 363594136

link do spotu zapraszającego na III Forum Gospodarcze: https://youtu.be/5hm6duwznHM

NAUKA WZROST ROZWÓJ MIĘDZYARODOWE FORMUM GOSPODARCZE