Zapytanie ofertowe na zadanie pod nazwą ,,Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Rutki”.

Data wydania 2021-08-23
Tytuł Zapytanie  ofertowe na zadanie pod nazwą ,,Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Rutki”.
Typ Zamówienia zamówienie publiczne o wartości szacunkowej nie przekraczającej 130000 zł
NR Zamówienia RŚD.271.3.2021
Kategoria Usługi
Status Postępowania W trakcie
Termin składania ofert 2021-09-01 do godz. 10:00

ZAŁĄCZNIKI: