Zapytanie ofertowe na „Opracowanie uproszczonej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla rozbudowy czterech placów zabaw w Gminie Rutki”

 

Data wydania 2021-08-18

Tytuł

Zapytanie ofertowe na „Opracowanie uproszczonej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla rozbudowy czterech placów zabaw w Gminie Rutki”

Typ Zamówienia zamówienie publiczne o wartości szacunkowej nie przekraczającej 130000 zł
NR Zamówienia ZW.271.28.2021
Kategoria Usługi
Status Postępowania W trakcie
Termin składania ofert 2021-08-23 do godz. 12:00