Inwestycja pn. „Remont- modernizacja drogi gminnej wewnętrznej na działkach nr 208 i 209/11 w obrębie miejscowości Grądy-Woniecko”

W terminie od 16.08.2021r. do 29.09.2021r. wyłoniony w postepowaniu  przetargowym wykonawca zrealizował zdanie polegające na wykonaniu nawierzchni żwirowej na długości 1398 m, o szerokości 4,5 m a 8 m na mijankach. Całość przedsięwzięcia kosztowała 487 741,47 zł (brutto) a dofinansowanie 243870,73 zł

Zadanie to zostało dofinansowane z budżetu Województwa Podlaskiego z zakresu ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych.

droga po obu stronach pola