Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dowożenie uczniów do Szkoły Podstawowej w Rutkach, Szkoły Podstawowej w Kołomyi oraz uczniów niepełnosprawnych do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Długoborzu w roku szkolnym 2021/2022

Data wydania 2021-08-13
Tytuł Dowożenie uczniów do Szkoły Podstawowej w Rutkach, Szkoły Podstawowej w Kołomyi oraz uczniów niepełnosprawnych do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Długoborzu w roku szkolnym 2021/2022
Typ Zamówienia Wartość zamówienia nie przekracza progów unijnych określonych na podstawie art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129).
NR Zamówienia 2021/BZP 00149177/01
Kategoria Usługi
Status Postępowania Zakończone
Termin składania ofert 2021-08-23 do godz. 10:00

 

ZAŁĄCZNIKI: