Informacja OPS w Rutkach

Ośrodek Pomocy Społecznej w Rutkach uprzejmie informuje, iż osoby, które w okresie zimy pozbawione są schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania winny zgłosić się do tutejszego Ośrodka w celu uzyskania wsparcia.

Ponadto dzwoniąc na niżej wymienione telefony można uzyskać pomoc oraz informacje o miejscach z ciepłym posiłkiem, noclegiem i odzieżą.

112 NUMER ALARMOWY
997 POLICJA
998      STRAŻ POŻARNA
999      POGOTOWIE RATUNKOWE
800 444 989      INFOLINIA WCZK