Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 [POPŻ]

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 [POPŻ] współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Rutkach w 2019 r. podpisał współprace jako Partner Lokalny z Bankiem Żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020. Program realizowany w okresie 2018/2019. Osoby, które otrzymają skierowanie od pracownika socjalnego naszego Ośrodka, będą mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, która cyklicznie będzie dystrybuowana w formie paczek żywnościowych. Do skorzystania ze wsparcia w postaci żywności i realizowanych działań towarzyszących uprawnione są osoby, które spełniają określone przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej kryteria zakwalifikowania do statusu osoby najbardziej potrzebującej, tj.: osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone  w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy wynosi 1400,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1056 zł dla osoby w rodzinie) na podstawie skierowania wystawionego przez właściwy terytorialnie Ośrodek Pomocy Społecznej, lub w przypadku osoby bezdomnej – oświadczenia podpisanego w organizacji.

PODPROGRAM 2019 – efekty

 1. Ośrodek Pomocy Społecznej w Rutkach z terenu województwa Podlaskiego  przy współpracy ze Stowarzyszeniem Bank Żywności Suwałki – Białystok realizowała/ło Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2019współfinasowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie  grudzień2019 – wrzesień 2020.
 2. Osoby potrzebujące otrzymały bezpłatnie artykuły spożywcze:
 • warzywne i owocowe (groszek z marchewką, fasola biała, koncentrat pomidorowy, buraczki wiórki, sok jabłkowy, powidła śliwkowe);
 • skrobiowe (makaron jajeczny, makaron kukurydziany bezglutenowy, ryż biały, kasza gryczana, herbatniki maślane),
 • mleczne (mleko UHT, ser podpuszczkowy dojrzewający),
 • mięsne (szynka drobiowa, pasztet wieprzowy, filet z makreli w oleju),
 • cukier (cukier biały, miód wielokwiatowy),
 • tłuszcze (olej rzepakowy),
 • dania gotowe (gołąbki w sosie pomidorowym).
 1. Pomoc żywnościowa trafiła do 338 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej z terenu Gminy Rutki województwa Podlaskiego
 2. Wydaliśmy osobom potrzebującym: 20 ton 105 kg żywności; 338 paczek żywnościowych;
 3. W ramach Podprogramu 2019 dla osób korzystających z pomocy żywnościowej przeprowadzono 3 warsztaty edukacyjnych w ramach działań towarzyszących:
  • żywieniowo dietetycznych – jedno spotkanie dla 20 uczestników,
  • Kulinarnych – jedno spotkanie dla 20 uczestników
  • Niemarnowania żywności – jedno spotkań dla 20 Uczestników