Dyżur Ośrodka Pomocy Społecznej w Rutkach

W trosce mieszkańców Ośrodek Pomocy Społecznej w Rutkach  informuję iż w związku z  rozpowszechnianiem się coronawirusa COVID – 19, codziennie w godzinach 7:30 – 19:00 pełni dyżur pod nr tel. 600295547  w celu udzielenia niezbędnych informacji osobom, które potrzebują pomocy, zwłaszcza ludziom starszym, samotnym i niepełnosprawnym.

Kierownik  Ośrodka Pomocy Społecznej w Rutkach zwraca się prośbą do mieszkańców gminy  o pomoc osobom samotnym, starszym i  niepełnosprawnym mieszkającym w sąsiedztwie. Jeśli mamy takie osoby w swoim otoczeniu, bądźmy czujni i wrażliwi na ich potrzeby- POMÓŻMY, ZRÓBMY ZAKUPY

 Reagujmy, pomagajmy lub informujmy odpowiednie służby o wszelkich kryzysowych sytuacjach.  Informacje o osobach, które będą potrzebowały tego rodzaju wsparcia prosimy przekazywać do  OPS– tel. 86 2 71 36 79 lub e-mail: gopsrutki@poczta.onet.pl

Kierując się Państwa dobrem i bezpieczeństwem zdrowotnym oraz życiowym prosimy o przestrzeganie zaleceń dotyczących m.in.:

  • utrzymania odpowiedniej higieny (np. częste mycie rąk wodą z mydłem; unikanie dotykania okolic oczu, ust; stosowanie płynów dezynfekujących itd.);
  • ograniczenia do niezbędnego minimum wychodzenia z domu i unikania miejsc publicznych;
  • ograniczenia wizyt w przychodniach lekarskich, wyłącznie do niezbędnych;
  • skorzystania z pomocy bliskich, znajomych przy załatwieniu sprawunków, spraw urzędowych, pocztowych;

Prosimy o wyrozumiałość i dostosowanie się do powyższych zasad

 

z poważaniem

 mgr Anna Trypuć