Informacja w sprawie “ptasiej grypy”

Na terenie województwa podlaskiego /w powiecie augustowskim/ zostały potwierdzone dwa przypadki grypy ptaków H5N8 u łabędzi. Służby weterynaryjne podjęły odpowiednie działania, a sytuacja jest monitorowana w sposób ciągły.

Podlaski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku poinformował, iż do dnia 3 marca 2021 r. nie odnotowano przypadków zakażeń wirusem grypy ptaków (podtyp H5N8) u ludzi na terenie województwa podlaskiego i w Polsce.

W związku z powyższym, zagrożenie dla zdrowia mieszkańców jest niskie. Biorąc jednak pod uwagę fakt, że na świecie znane są pojedyncze przypadki złamania bariery gatunkowej /w jednym kraju/ i przeniesienia w/w wirusa na człowieka – należy zachować następujące zasady bezpieczeństwa:

  • unikać kontaktów z drobiem i dzikim ptactwem oraz przedmiotami na których występują ślady ptasich odchodów, szczególnie zwrócić uwagę na dzieci;
  • nie karmić dzikiego ptactwa;
  • w przypadku zauważenia padłego ptaka nie wolno się do niego zbliżać, ani w szczególności, dotykać i należy niezwłocznie powiadomić Inspekcję Weterynaryjną;
  • po każdym kontakcie z drobiem i jajami lub dzikim ptactwem należy umyć ręce wodą z mydłem lub użyć płynu do dezynfekcji na bazie alkoholu;
  • myć dokładnie wodą z detergentem wszystkie przedmioty, które miały kontakt z surowym drobiem (zamrażanie nie niszczy wirusa ptasiej grypy);
  • drób i jaja można spożywać wyłącznie po obróbce termicznej;
  • w przypadku wystąpienia objawów grypopodobnych, należy zgłosić się do lekarza rodzinnego i poinformować go o kontakcie z drobiem lub dzikim ptactwem.

Niezbędne i aktualne informacje w zakresie grypy ptaków dostępne są na stronach internetowych Inspekcji Weterynaryjnej.