Kampania EFSA „Wybieraj bezpieczną żywność”.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zambrowie informuje, że Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności prowadzi kampanię informacyjną pt. „Wybieraj bezpieczną żywność” #EUChooseSafeFood.

Kampania informacyjna EFSA „Wybieraj Bezpieczną Żywność” ma na celu  zwiększenie wiedzy społeczeństwa na temat roli nauki w zapewnieniu bezpieczeństwa żywności w Unii Europejskiej oraz zachęcenie obywateli do dokonywania świadomych wyborów żywieniowych.

Kampania o zasięgu unijnym umożliwia konsumentom łatwy dostęp do praktycznych informacji przydatnych podczas kupowania i spożywania żywności – od pomocy przy czytaniu etykiet, przez informacje na temat istoty i zasadności stosowania suplementów diety, do wskazówek na temat przygotowania i przechowywania produktów spożywczych.

Kampania ta skierowana jest do grupy odbiorców, którzy nie są specjalistami w dziedzinie bezpieczeństwa żywności i odżywiania, w wieku od 25 do 45 lat, ze szczególnym uwzględnieniem kobiet i młodych rodziców.

 

Tematami kampanii tegorocznej edycji są:

 

1. Suplementy diety.

Celem kampanii w obszarze suplementów diety jest zwiększenie wiedzy Polaków
nt. suplementów diety, ich definicji, różnic pomiędzy nimi a lekami OTC.

Suplementy to nie leki to środki spożywcze. Pełnią funkcje odżywcze lub wspomagające działanie organizmu. Nie mają właściwości leczniczych czy zapobiegających chorobie.

Szczegółowe informacje dostępne na stronie:

https://campaigns.efsa.europa.eu/EUChooseSafeFood/#/topic/pl/food-supplements

https://www.gov.pl/web/gis/dekalog-suplementacji

2. Higiena żywności (w tym tematyka chorób przenoszonych drogą pokarmową).

Celem kampanii w obszarze higieny żywności jest podniesienie wiedzy Polaków nt. ich wpływu na bezpieczeństwo żywności poprzez stosowanie odpowiednich zasad higieny i postępowania z żywnością.

Skuteczne mycie rąk jest jednym z najważniejszych sposobów zapobiegania rozprzestrzenianiu się zatruć pokarmowych oraz decydującym czynnikiem wpływającym na bezpieczeństwo. Za bezpieczeństwo żywności dostępnej na polskim rynku odpowiada producent, ale od momentu zakupu żywności, to konsument ma wpływ na jej bezpieczeństwo. Bardzo ważne: odpowiednie przechowywanie żywności, postępowanie z produktem, zgodnie z zaleceniem producenta oraz zasadami higieny pozwala na minimalizację lub uniknięcie zakażenia.

Szczegółowe informacje dostępne na stronie:

https://campaigns.efsa.europa.eu/EUChooseSafeFood/#/topic/pl/food-hygiene

3. Znakowanie żywności (z uwzględnieniem alergenów).

Celem kampanii w obszarze znakowania jest podniesienie wiedzy Polaków w zakresie prawidłowego czytania etykiet produktów żywnościowych. Pokazanie korzyści płynących z czytania etykiet.

Zapewnienie konsumentowi pełnej i autentycznej informacji o produkcie spożywczym jest obowiązkiem przedsiębiorców. Są oni zobligowani, zgodnie z obowiązującym prawem do odpowiedniego znakowania produktów spożywczych, tak aby dostarczyć konsumentom rzetelnej informacji na temat żywności. Etykiety produktów żywnościowych dostarczają istotnych informacji ułatwiających podejmowanie świadomych decyzji. Przed zakupem w szczególności warto zwrócić uwagę m.in. na skład, datę minimalnej trwałości lub termin przydatności do spożycia oraz na zawartość netto produktu. W przypadku niektórych produktów, określone są również specjalne warunki przechowywania lub warunki użycia (np. przechowywanie w odpowiedniej temperaturze  lub użycie żywności po otwarciu opakowania)

Ważną informacją dla osób cierpiących na alergie lub nietolerancje jest wyszczególnienie obecności alergenów w wykazie składników. Takie informacje są uwidocznione poprzez
np. pogrubioną lub powiększoną czcionkę.

Etykiety zawierają również informacje o wartości odżywczej produktów oraz RWS.

Szczegółowe informacje dostępne na stronie:

https://campaigns.efsa.europa.eu/EUChooseSafeFood/#/topic/pl/deciphering-labels

https://www.gov.pl/web/gis/znakowanie-srodkow-spozywczych

Więcej informacji na temat kampanii EFSA #EUChooseSafeFood dostępnych jest na stronie: https://campaigns.efsa.europa.eu/EUChooseSafeFood

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z załączonymi materiałami.