Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka w Rutkach-Kossakach z grantem z Narodowego Centrum Kultury

Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka w Rutkach-Kossakach pozyskał dotację w wysokości 126 tys. zł na działania inwestycyjne i szkoleniowe w ramach programu „Konwersja Cyfrowa Domów Kultury” dofinansowanego z Funduszy Europejskich, którego operatorem jest Narodowe Centrum Kultury. GOKiB w Rutkach-Kossakach znalazł się wśród 60 grantobiorców z całej Polski. O fundusze starało się łącznie 422 podmioty.

Konwersja cyfrowa to ogólnopolski program realizowany dzięki Programowi Operacyjnemu Polska Cyfrowa. Jego celem jest wyposażenie samorządowych instytucji kultury w umiejętności niezbędne do prowadzenia i rozwijania działań w zakresie edukacji kulturalnej oraz animacji kultury w społeczności lokalnej. Ważne jest również doposażenie w sprzęt niezbędny do prowadzenia działań edukacyjnych i animacyjnych w formie cyfrowej lub formule online.                                                                                                                            
Projekt o nazwie „Lokalna pracownia twórcza GOKiB w Rutkach-Kossakach”, będzie realizowany od października 2022 r. do sierpnia 2023 r. Podstawowym założeniem projektu realizowanego przez GOKiB w Rutkach-Kosskach jest stworzenie Lokalnej Pracowni Twórczej.

Będzie to pracownia wyposażona w nowoczesny sprzęt cyfrowy, multimedialny i nowoczesne technologie dające możliwość realizacji własnych projektów i pomysłów osobom chcącym nabywać lub rozwijać umiejętności, realizować swoje marzenia, hobby a potrzebującym narzędzi i przestrzeni oraz wiedzy technicznej. W pracowni realizowane będą również zajęcia edukacyjne. Zostanie gruntownie zmodernizowana strona internetowa, aby mogła być w pełni dostosowana dla osób z niepełnosprawnościami.

Zakupiony w programie sprzęt pozwoli na dokumentowanie realizowanych projektów za pomocą cyfrowych aparatów fotograficznych, archiwizację i digitalizację zdjęć, pocztówek i innych pamiątek społeczności lokalnej związanych z danym regionem. Strona internetowa pozwoli na stałą działalność kulturalno-animacyjno-edukacyjną w formie zdalnej, relację wydarzeń i prowadzenie zajęć w trybie online lub formule hybrydowej.

Projekt Konwersja cyfrowa domów kultury realizowany w ramach działania 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” III Osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.