Termin XXXIV sesji Rady Gminy Rutki

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 10 października 2022 roku /czwartek/ o godz. 1300  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Rutkach odbędzie się XXXIV sesja Rady Gminy- nadzwyczajna.

Obrady sesji będą transmitowane na stronie internetowej: https://user.sesje.pl/Portal/podlaskie/zambrowski/rutki

Wszelkie wnioski i zapytania proszę kierować na adres e-mail: sekretariat@gminarutki.pl lub w formie papierowej.

 

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD

 

  1. Otwarcie obrad sesji.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Rutki na 2022 rok.
  4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rutki na lata 2022-2025 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022-2033.
  5. Zapytania i interpelacje radnych.
  6. Wolne wnioski i informacje.
  7. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady

Paweł Kowalewski