Zajęcia plastyczne

W dniu 9 listopada 2022 r. W Gminnym Ośrodku Kultury i Bibliotece w Rutkach-Kossakach odbyły się zajęcia malarskie, które były nawiązaniem do projektu związanego z wystawą obrazów Bronisława Tyla i konkursem plastycznym „Gmina Rutki- moja mała ojczyzna”

Przedstawicielka społeczności lokalnej przeprowadziła nieodpłatnie dwugodzinne warsztaty malarskie dla 18 dzieci mieszkających na terenie gminy Rutki.

Podczas zajęć powstały przepiękne jesienne obrazy. Mali artyści z dumą prezentowali swoje prace. Nasza gmina to prawdziwa skarbnica talentów.