Komunikat Wójta Gminy Rutki

Szanowni Państwo

W związku z faktem, że gmina Rutki od dnia 10 października znajdzie się w strefie czerwonej oraz w związku z coraz trudniejszą sytuację epidemiczną na terenie powiatu zambrowskiego, zwracamy się z prośbą do mieszkańców gminy Rutki i petentów Urzędu aby, w miarę możliwości, ograniczyć osobiste wizyty w Urzędzie Gminy .

Urząd Gminy Rutki pracuje i jest otwarty dla Państwa od poniedziałku do piątku. Jednakże, jeśli jest to możliwe, prosimy o załatwianie wszelkich urzędowych spraw drogą elektroniczną lub telefonicznie (wykaz pracowników Urzędu Gminy Rutki jest dostępny pod adresem http://gminarutki.pl/wykaz-pracownikow-urzedu-gminy-rutki/23, informacji udziela również sekretariat tel. 86 276 31 61, email sekretariat@gminarutki.pl) .

Jeśli zajdzie pilna potrzeba przyjścia do Urzędu Gminy, prosimy o załatwianie spraw samodzielnie, bez osób towarzyszących, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.
Powyższa prośba jest podyktowana jedynie ostrożnością w celu ograniczenia możliwości ewentualnego rozprzestrzeniania się wirusa.

Nakazy i zakazy obowiązujące od 10 października 2020 roku.

Organizacja kongresów i targów

Strefa Czerwona – zakaz.

Strefa Żółta – 1 osoba na 4 m2.

Wydarzenia sportowe

Strefa Czerwona – bez publiczności.

Strefa Żółta – 25 proc. widowni.

Wydarzenia kulturalne

Strefa Czerwona – zakaz.

Strefa Żółta – 25 proc. publiczności lub 100 osób, gdy impreza odbywa się na otwartej przestrzeni

Gastronomia

Strefa Czerwona – 1 osoba na 4 m2. Prowadzenie działalności możliwe od 6.00–22.00. Ograniczenia w zakresie godzin nie stosuje się do realizacji usług polegających na przygotowywaniu i podawaniu żywności na wynos lub jej przygotowywaniu i dostarczaniu.

Strefa Żółta – 1 osoba na 4 m2.

Siłownie

Strefa Czerwona – 1 osoba na 10 m2.

Strefa Żółta – 1 osoba na 7 m2.

Kina

Strefa Czerwona – 25 proc. publiczności.

Strefa Żółta – 25 proc. publiczności.

Kościoły

Strefa Czerwona – 50 proc. obłożenia budynku kościoła.

Strefa Żółta – bez zmian.

Wesela i inne uroczystości „rodzinne”

Strefa Czerwona – 50 osób, z wyjątkiem obsługi.

Strefa Żółta – 75 osób, z wyjątkiem obsługi.

Uwaga! Zmiany te wchodzą od 17 października 2020 r.

Inne imprezy, spotkania niezależnie od ich rodzaju

Strefa Czerwona – 50 osób, z wyjątkiem obsługi.

Strefa Żółta – 100 osób, z wyjątkiem obsługi.

Transport zbiorowy

Strefa Czerwona – 50 proc. liczby miejsc siedzących albo 30 proc. liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących określonych w dokumentacji technicznej lub dokumentacji techniczno-ruchowej dla danego typu środka transportu albo pojazdu przy jednoczesnym pozostawieniu w środku transportu albo pojeździe co najmniej 50 proc. miejsc siedzących niezajętych – przewozy lokalne w ramach obszaru czerwonego.

Strefa Żółta – bez zmian.

Maski

Strefa Czerwona – wszędzie maski w przestrzeni publicznej.

Strefa Żółta – wszędzie maski w przestrzeni publicznej.

Handel

Obecnie jest obowiązek noszenia przez klientów podczas zakupu towa­rów lub usług rękawiczek jednorazowych lub stosowania środków do dezynfekcji rąk.

Strefa Czerwona – bez zmian.

Strefa Żółta – bez zmian.

Kluby nocne, dyskoteki

Obecnie zakaz prowadzenia działalności.

Strefa Czerwona – bez zmian.

Strefa Żółta – bez zmian.

Zgromadzenia

Strefa Czerwona – limit do 150 osób, zachowanie odległości miedzy uczestnikami 1,5 m..

Strefa Żółta – limit do 150 osób, zachowanie odległości miedzy uczestnikami 1,5 m..

Na obszarze czerwonym i żółtym będzie obowiązek zakrywania ust i nosa w przestrzeni publicznej niezależnie od odległości 1,5 m między osobami.
W przypadku zwolnienia z obowiązku zakrywania ust i nosa z powodów związanych ze zdrowiem będzie wymagane przedstawienie zaświadczenia lekarskiego lub dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Szanowni Mieszkańcy Gminy Rutki, stosujmy się do obowiązujących zasad bezpieczeństwa. Dbajmy o zdrowie swoje i naszych bliskich – szczególnie osób znajdujących się w grupach ryzyka, czyli osób starszych i przewlekle chorych.  

 

Wójt Gminy Rutki

Dariusz Sławomir Modzelewski

 

Załączniki: