Obwieszczenie Wójta Gminy Rutki

Wójt Gminy Rutki informuje, iż zakupione w 2020 r. umundurowanie – hełmy sztuk 7  i  ubrania specjalne sztuk 3, do Ochotniczej Straży Pożarnej w Rutkach-Kossakach, zostało dofinansowane z dotacji w wysokości  20 000 zł, otrzymanej  z budżetu Województwa Podlaskiego.

Wójt

Dariusz Sławomir Modzelewski

ZAŁĄCZNIKI: