Konkursu na rozwój instytucjonalny Młodych Organizacji Pozarządowych

Fundacja Instytut Suwerennej oraz Spółdzielnia Socjalna „Active Go”, jako operatorzy Projektu Podlaskie Lokalnie w Białymstoku zachęcają do składania wniosków mikrodotacyjnych w ramach I Konkursu na rozwój instytucjonalny Młodych Organizacji Pozarządowych.Konkurs ma służyć rozwojowi instytucjonalnemu młodych organizacji pozarządowych, który może polegać na takich działaniach jak: szkolenia dla członków organizacji (w tym wolontariuszy), zakup sprzętu komputerowego, stworzenie strony internetowej, zakup sprzętu niezbędnego do prowadzenia działalności misyjnej, doposażenie biura Wnioskodawcy etc. W ramach konkursu na rozwój instytucjonalny młodych organizacji pozarządowych nie będą finansowane Inicjatywy lokalne. Celem konkursu jest rozwój organizacji Wnioskodawcy.

W ramach projektu przewidziano udzielanie mikrodotacji w wysokości do 5000 zł. Pula środków na zrealizowanie projektów wynosi 160 000 zł.

O przyznanie dotacji ubiegać się mogą organizacje pozarządowe lub inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3. UoDPPioW oraz koła gospodyń wiejskich.

Organizacje i podmioty wskazane powyżej, aby móc uzyskać Dotację winny spełniać łącznie następujące warunki:

  1. posiadać siedzibę na terenie województwa podlaskiego;
  2. posiadać wpis do Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru nie wcześniej niż 60 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o Dotację; 
  3. roczny przychód organizacji za poprzedni zakończony rok obrotowy jej funkcjonowania lub za okres krótszy, jeśli okres istnienia organizacji jest krótszy (w dniu złożenia wniosku) nie może przekraczać 30 tys. zł.

„Podlaskie Lokalnie” to uruchomiony w 2018 roku projekt Fundacji, którego celem jest rozwój społeczeństwa obywatelskiego, wspieranie oddolnych inicjatyw społecznych oraz wzmacnianie wspólnot lokalnych. Aby to osiągnąć, Operatorzy zorganizują łącznie 8 konkursów regrantingowych do końca 2023 roku w łącznej kwocie ok. 1 200 000 zł dotyczących dwóch zakresów tematycznych:

  1. Wsparcie Inicjatyw Lokalnych;
  2. Konkursu na rozwój instytucjonalny Młodych Organizacji Pozarządowych.

Wniosek należy złożyć w formie on-line przy pomocy Generatora Wniosków dostępnego na stronie www.podlaskielokalnie.pl. Nabór, w ramach I Konkursu na rozwój instytucjonalny Młodych Organizacji Pozarządowych, trwa do dnia 28 września 2021 roku do godziny 23.59.

Szczegółowy regulamin konkursu znajduje się na stronie www.podlaskielokalnie.pl w zakładce Dokumenty → Konkurs na rozwój instytucjonalny.W razie pytań, zapraszamy do kontaktu pod numerem telefonu 501 488 781 oraz adresem e-mail: kontakt@podlaskielokalnie.pl.

Zachęcamy do śledzenia strony internetowej projektu oraz jego profilu na Facebooku www.facebook.com/PodlaskieLokalnieNOWEFIO żeby być na bieżąco z informacjami na jego temat.

Projekt Podlaskie Lokalnie dofinansowano przez NIW-CRSO w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.

Projekt został objęty Patronatem Honorowym Wojewody Podlaskiego oraz Marszałka Województwa Podlaskiego.