Utrudnienia związane z remontem drogi

Wójt Gminy Rutki informuje, że w związku z:

– remontem drogi nr 106199991B ul. Lipowa  w Rutkach-Kossakach, w terminie  od 23 marca 2021 r. do 30 listopada 2021 mogą wystąpić utrudnienia w poruszaniu się po tej drodze.

– remontem-modernizacją  drogi wewnętrznej na działkach 208 i 209/11 w obrębie miejscowości Grądy- Woniecko w terminie od 6 września  2021r. do  30 września 2021 r. mogą wystąpić utrudnienia w poruszaniu się po tej drodze