Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Rutki

Gmina Rutki informuje, że przedsięwzięcie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Rutki”  jest dofinansowane w 2021/2022 roku ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego pod nazwą „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest” oraz ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki WodnejNarodowyFundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej