Konsultacje dotyczące modernizacji dróg gminnych nr 106141B, 106142B, 106143B, 106152B, na odcinku Kołomyjka-Gronostaje Puszcza

Wójt Gminy Rutki zaprasza mieszkańców miejscowości Kołomyjka, Kołomyja, Wybrany, Pruszki Wielkie, Gronostaje Puszcza, na konsultacje w związku z opracowywanym projektem p.n. „Modernizacja dróg gminnych nr 106141B, 106142B, 106143B, 106152B” (droga od Kołomyjki do wsi Gronostaje Puszcza).

Konsultacje obędą się w dniu 13 grudnia 2022 r. o godz. 11:00 w Szkole Podstawowej w miejscowości Kołomyja.