Konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Gminy Rutki na lata 2021-2030

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że od dnia 27 czerwca  2022 r. do dnia 31 lipca  2022 r. prowadzone będą konsultacje społeczne projektu „Strategii Rozwoju Gminy Rutki na lata 2021 – 2030”.

Konsultacje z lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi oraz mieszkańcami gminy Rutki przeprowadzone zostaną poprzez składanie uwag i opinii w sposób następujący:

  1. poprzez organizację otwartych spotkań konsultacyjnych z mieszkańcami Gminy Rutki w siedzibie Urzędu Gminy Rutki ul. 11 Listopada 7 18-312 Rutki-Kossaki (Sala Konferencyjna), w terminach: 6 lipca godz. 9:00, 18 lipca godz. 9:00.
  2. poprzez zamieszczenie projektu Strategii wraz z formularzem zgłaszania uwag, opinii i wniosków: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeh5F_r6GNqOZ0h95eRjLzsWJmkRdBQD_JvRq1e6saCc9tf2A/viewform na stronie internetowej Gminy Rutki,
  3. poprzez stworzenie możliwości bezpośredniego zapoznania się z wersją papierową projektu Strategii i składania uwag, opinii i wniosków w siedzibie Urzędu Gminy Rutki w Rutkach-Kossakach ul. 11 Listopada 7,
  4. poprzez stworzenie możliwości telefonicznego składania uwag pod numerem telefonu Urzędu Gminy Rutki: 86 276 31 61,
  5. poprzez stworzenie możliwości składania uwag pisemnie na adres siedziby Urzędu Gminy Rutki lub drogą elektroniczną pod adresem mailowym Urzędu Gminy Rutki: sekretariat@gminarutki.pl za pomocą formularza:

Z sąsiednimi gminami: Zambrów, Kołaki Kościelne, Wizna, Łomża, Kobylin-Borzymy, Zawady, Kulesze Kościelne oraz z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Białymstoku – Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie poprzez przesłanie projektu Strategii wraz z formularzem uwag.

Zachęcamy do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych dokumentu strategicznego, tworzonego z myślą o nowych perspektywach dla naszych mieszkańców!

 

Link do formularza zgłaszania uwag, opinii i wniosków: https://docs.google.com/form/d/e/1FAIpQLSeh5F_r6GNqOZ0h95eRjLzsWJmkRdBQD_JvRq1e6saCc9tf2A/viewform

Pliki do pobrania

Diagnoza sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej Gminy Rutki [PDF, 1MB]

Formularz zgłaszania uwag do Diagnozy i Strategii Rozwoju [PDF, 16 KB]

Strategia Rozwoju Gminy Rutki na lata 2021-2030 [PDF, 1MB]

Klauzula informacyjna – konsultacje społeczne [PDF, 17 KB]