Modernizacja systemu ogrzewania budynków użyteczności publicznej należących do Gminy Rutki – Część 2: Zmiana systemu ogrzewania w budynku Szkoły Podstawowej

Data ogłoszenia 2022-08-24
Tytuł Modernizacja systemu ogrzewania budynków użyteczności publicznej należących do Gminy Rutki – Część 2: Zmiana systemu ogrzewania w budynku Szkoły Podstawowej
Tryb Tryb podstawowy, wariant 1
NR ogłoszenia 2022/BZP 00318497/01
Status Postępowania W trakcie
Termin składania ofert 2022-09-08 do godz. 10:00

 Link do postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/d01af814-53f5-42b2-b4f0-bb497f399503