Modernizacja systemu ogrzewania budynków użyteczności publicznej należących do Gminy Rutki – Część 3: Zmiana systemu ogrzewania w budynku Domu Kultury

Data ogłoszenia 2022-08-25
Tytuł Modernizacja systemu ogrzewania budynków użyteczności publicznej należących do Gminy Rutki – Część 3: Zmiana systemu ogrzewania w budynku Domu Kultury
Tryb Tryb podstawowy, wariant 1
NR ogłoszenia 2022/BZP 00319254/01
Status Postępowania W trakcie
Termin składania ofert 2022-09-09 do godz. 10:00

Link do postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/85460622-c247-49e4-90eb-c1c69bc24c3d