Modernizacja systemu ogrzewania budynków użyteczności publicznej należących do Gminy Rutki – Część 4: Zmiana systemu ogrzewania w budynku Urzędu Gminy Rutki”

Data ogłoszenia 2022-08-25
Tytuł Modernizacja systemu ogrzewania budynków użyteczności publicznej należących do Gminy Rutki – Część 4: Zmiana systemu ogrzewania w budynku Urzędu Gminy Rutki”
Tryb Tryb podstawowy, wariant 1
NR ogłoszenia 2022/BZP 00319649/01
Status Postępowania W trakcie
Termin składania ofert 2022-09-09 do godz. 10:00

 Link do postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/a8af7f76-6333-4b6e-a784-88a84cacb825