Dofinansowanie z Programu odnowy wsi województwa podlaskiego – Kreatywna wieś dla Gminy Rutki

 

 

 

W dniu 21 lipca 2022 r. Wójt Gminy Rutki, Pan Dariusz Modzelewski, podpisał  umowę na dofinansowanie realizacji zadania pn.: „Aktywizacja i zintegrowanie społeczności wiejskiej w Gminie Rutki”. Otrzymana dotacja celowa pochodzi ze środków budżetu Województwa Podlaskiego. Jest to kwota 16 630,00 złotych, co stanowi pięćdziesiąt procent wartości całego zadania. Pozostała suma jest wkładem własnym Gminy Rutki.

Miejscem realizacji operacji będzie Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka w Rutkach – Kossakach. Projekt będzie polegał na zagospodarowaniu wspólnej przestrzeni wiejskiej, co przyczyni się do integracji i aktywizacji mieszkańców gminy, wzbogaci ofertę kulturalno-sportową, zapewni mieszkańcom aktywny wypoczynek w przyjaznym i przytulnym otoczeniu oraz będzie promował koncepcję Smart Villages w przestrzeni wiejskiej.

W ramach projektu zostanie zagospodarowane pomieszczenie w GOKiB (zakupiona zostanie i zamontowana klimatyzacja, rolety, projektor),  zakupiony zostanie sprzęt (konsola do gry, rowerki treningowe, przyrząd – wioślarz magnetyczny). Zakup ww. przedmiotów przyczyni się do wzrostu aktywności społeczności gminy i różnorodności spędzania czasu wolnego.

 

Pliki do pobrania

Plakat [PDF, 150 KB]